Showing all 3 results

Show sidebar
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 5.5x12cm [200 ใบ]

฿140.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 5×10.5cm [200 ใบ]

฿122.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :
Close

ถุงคุกกี้ ถุงขนม ถุงพลาสติก ถุงซีลกลาง ขยายข้าง เนื้อขุ่น 6x16cm [200 ใบ]

฿400.00
ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น ลักษณะถุงซีลขุ่น : ถุงซีลกลาง เนื้อขุ่น มองเห็นสินค้าได้ ตั้งไม่ได้ ซีลปิดด้านบน มีสามเหลี่ยมเว้าสำหรับฉีก วัสดุด้านนอก : พลาสติก CP เนื้อด้าน ให้สัมผัสละมุน น่าใช้ น่ารับประทาน วัสดุด้านใน :